Vervoersdienst

Vervoersdienst van de Hulpdienst Diakonie Veghel tijdelijk gestaakt

Vanwege de huidige ontwikkelingen van de coronacijfers, durft het gros van onze chauffeurs (die bijna allemaal een risicoleeftijd hebben) het niet meer aan om kwetsbare ouderen te vervoeren. Het is dan ook met pijn in het hart, dat wij daarom hebben besloten om het vervoer voor onbepaalde tijd te staken.

De Vervoersdienst is er voor mensen voor wie een algemene vervoersdienst (taxi, Regiotaxi) te duur of te tijd onzeker is, of door ziekte of een handicap aangewezen zijn op hulp van anderen. Bovendien vervult de dienst een belangrijke sociale bijdrage aan de mobiliteit en de vermindering van de eenzaamheid of het isolement van mensen. De vervoersdienst vervoert bijna dagelijks mensen. In 2018 heeft de telefoondienst 1465 verzoeken voor vervoer afgehandeld, die, geschat, resulteerden in ruim 2000 afzonderlijke ritten.

Het vervoer wordt gedaan door vrijwilligers. Zij gebruiken hun eigen auto hiervoor. De hulpvrager betaalt alleen de vervoerskosten, zoals brandstof en parkeren, rechtstreeks aan de chauffeur. Of een vervoersvraag ingevuld kan worden is afhankelijk van de beschikbaarheid van een chauffeur.

Tarieven

Binnen de woonkern:

  • Rit vanaf adres hulpvrager naar bestemming en maximaal 15 minuten wachten: € 2,00.
  • Rit vanaf adres hulpvrager naar bestemming, langer wachten, later ophalen of begeleiding: € 4,00.
  • Parkeerkosten: voor de hulpvrager

Buiten de woonkern:

  • Rit vanaf adres chauffeur: € 0,30 per km met een minimum van € 2,00.
  • Bij langer wachten dan 15 min.: € 0,65 per 15 min. of € 2,50 per uur extra.
  • Parkeerkosten: voor de hulpvrager.

U kunt vervoer uitsluitend telefonisch aanvragen. Wij verzoeken u om ruim van tevoren een rit aan te vragen, zodat u voldoende tijd heeft om een alternatief te regelen voor het geval wij geen chauffeur beschikbaar hebben.

Vragen en contact

Voor vragen en aanmeldingen kunt u contact opnemen met de Hulpdienst Diakonie, . Bereikbaar maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 uur en 11.00 uur en tussen 19.00 uur en 21.00 uur

Folder vervoersdienst