Steunpunt Rouw

Hulpdienst Diakonie Veghel stelt rouwtelefoon in

Aandacht voor rouwenden in coronatijd

Onze regio is extra hard getroffen door het coronavirus. Dat betekent voor mensen hier dat wij ons ook extra bewust zijn van de noodzaak van veel beperkende maatregelen om deze situatie zo snel mogelijk te keren. Er zijn al legio initiatieven tegen eenzaamheid en er wordt al veel mogelijke hulp aangeboden.

Eén groep is er die extra wordt getroffen vanwege het virus. Dat zijn de mensen die in deze tijd afscheid hebben moeten nemen van een dierbare. Afscheid moeten nemen van een dierbare is altijd al een buitengewoon ingrijpende gebeurtenis. Normaal gesproken wordt iemand dan omringd door de aandacht en zorg van mensen uit buurt, familie, vrienden. Maar de beperkende maatregelen rond het afscheid nemen in deze tijd laten dat niet toe. Een vaak verkorte dienst in zeer kleine kring, geen bezoek van naasten, familie, buren, vrienden, geen lichamelijk contact. Dat maakt het extra zwaar.

Met alle mogelijke middelen wordt overal geprobeerd toch een waardig afscheid mogelijk te maken, maar het ontbreken van een arm om je schouder, van bezoek van naasten, van contact dichtbij is ongelooflijk wrang en helpt niet in het proces van rouw.

Dit werd ook gesignaleerd door mensen van de Hulpdienst Diakonie Veghel. Samen met het Steunpunt Rouw en in overleg met Ons Welzijn willen zij hierin iets betekenen.

Om een beetje hulp en ondersteuning te bieden aan ieder die in rouw is, is er daarom vanaf 18 mei de speciale rouwtelefoon. Elke werkdag tussen 15.00 en 17.00 uur zitten mensen klaar voor ieder die dat even nodig heeft. Vanuit hun eigen ervaring bieden zij in de eerste plaats een luisterend oor, speciaal op het gebied van rouw.

Alle gesprekken zijn strikt vertrouwelijk.

Rouwtelefoon
Maandag t/m vrijdag van 15.00 – 17.00 uur
Tel. nr. 06-30 55 15 50

Steunpunt Rouw heeft drie aandachtsgebieden:

  1. Stimuleren van rouwbezoek;
  2. Scholing en cursussen rouwbezoek;
  3. Rouwbegeleiding in de Samen Rouwen gespreksgroepen.

Rouwen

Wanneer iemand een mens, met wie hij/zij erg verbonden was, verliest aan de dood, komt er een tijd van rouwen. Rouwen is hard werken. Niet voor niets heet het proces rouwverwerking. Steun bij de rouwverwerking is vaak nodig en vrijwel altijd heel welkom. De verhalen over de overledenen mogen steeds weer worden verteld. Alle vragen mogen worden gesteld. De bezoek(st)er kan tips geven, eventueel doorverwijzen naar anderen, maar vooral de rouwende gelegenheid geven om te mogen rouwen. Altijd staat de rouwende centraal.

Rouwbegeleiding

Het bezoeken van rouwenden is in de eerste plaats een taak en verantwoordelijkheid van de eigen parochie. Het Steunpunt Rouw kan de nodige ondersteuning bieden bij deze taak.

Koffie-ochtend

Eenmaal per jaar, in oktober, is er een koffieochtend voor rouwenden in het parochiecentrum van de Lambertusparochie in Veghel. Tijdens deze ochtend wordt ook informatie gegeven over deelname aan de Gespreksgroep Lotgenoten waarvoor een aparte gele folder beschikbaar is.

Gespreksgroep Lotgenoten

In gesprek gaan met lotgenoten betekent vaak herkenning: een half woord kan genoeg zijn om te begrijpen wat iemand doormaakt. Bovendien zijn er teksten, nuttige tips en verhalen die bemoedigen. Vanuit de begeleiding en vanuit de groep is er erkenning en bevestiging, waardoor het rouwproces beter kan verlopen. Wanneer er behoefte is om te komen tot zo’n gespreksgroep van rouwenden, worden vanuit het Steunpunt 10 bijeenkomsten georganiseerd van maximaal 9 personen. De onderwerpen die aan bod komen, zijn steeds afhankelijk van de vragen in de gespreksgroep. De gespreksgroep staat open voor iedereen.

Vragen en contact

Voor vragen en aanmeldingen kunt u contact opnemen met de Hulpdienst Diakonie, . Bereikbaar maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 uur en 11.00 uur en tussen 19.00 uur en 21.00 uur

Folder Steunpunt Rouw