Het Heilig Vormsel

Wij hebben Jezus nooit ‘in levende lijven’ ontmoet, maar hij beloofde ons na zijn dood een helper te sturen. Een Heilige Geest die ons de moed, de kracht en het lef zal geven om onze eigen weg in het leven te vinden. Kracht om te kiezen voor wat goed is voor onszelf, voor anderen, voor de schepping, voor ons samenleven op aarde. Kracht om de talenten die je kreeg van God te laten groeien en er iets goeds mee te doen.
Het vormsel is het sacrament van de Heilige Geest. De vormheer zalft je voorhoofd met een speciaal daarvoor gewijde olie en zegt ‘Ontvang het zegel van de Heilige Geest, de gave Gods’ . Daarmee zegt hij: ‘wordt wie je bent; wordt dat kind van God dat je bent. Laat je niet gek maken door alles wat de wereld van je vraagt maar ontplooi de talenten die je gekregen hebt. Dat is wat God van je vraagt!’

Als je je laat vormen dan zet je, na je doop en je Eerste Communie een stapje verder op de weg van Jezus. Toen je gedoopt werd was je nog te klein, maar nu kun je zelf daarvoor kiezen.
Wij hopen dat je dat doet!

Voorbereiding

De voorbereiding op het Vormsel vindt in de Franciscusparochie plaats in groep 8 met uitzondering van Zijtaart, daar worden groep 7 en 8 tegelijk gevormd.
De geloofsgemeenschappen van Erp, Keldonk en Boerdonk bieden een gezamenlijke voorbereiding aan en één vormselviering in de St. Servatiuskerk in Erp.
Ook de geloofsgemeenschappen van Veghel en Mariaheide werken samen in de voorbereiding. De gezamenlijke vormselviering vindt plaats in de St. Lambertuskerk in Veghel.

In een kort traject worden kinderen en ouders voorbereid op het vormsel. Lokaal kunnen er enige verschillen zijn maar in hoofdlijnen bestaat de voorbereiding uit:

  • Een starviering voor vormelingen en hun ouders
  • Een ouderavond
  • Drie bijeenkomsten van de vormelingen rond verhalen van Jezus
  • ‘De handen uit de mouwen’, een maatschappelijke gerichte activiteit in de sfeer van M25
  • De vormelingen werken mee aan de Witte Donderdag Viering
  • ‘Sunrise pilgrimage’: een gezamenlijke voettocht naar Handel
  • Oefenen voor de vormselviering
  • Vormselviering
  • Terugkombijeenkomst of dankviering

Elk jaar ontvangen de leerlingen van groep 8 (of 7 en 8 om de 2 jaar) een uitnodiging voor het vormsel via de basisscholen. Maar als uw kind gevormd wil worden, ook op latere leeftijd, dan kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat of met de contactpersonen van de vormselwerkgroepen.

Contactpersonen van de vormselwerkgroepen

Boerdonk, Erp en Keldonk
Judith Kuppen v.d. Elsen
Mail:

Veghel en Mariaheide
Jolijn en Jannie
e-mail:

U kunt het inschrijfformulier formulier downloaden, uitprinten, invullen en opsturen of afgeven.
Ook kunt u het inschrijfformulier online invullen en verzenden.

Eerde
Ria de Vries
e-mail:

Zijtaart
José van Tiel
e-mail: