De Eerste Heilige Communie

In alle geloofsgemeenschappen van de parochie wordt druk gewerkt aan de planning voor de Eerste Communie in 2021.
Voor alle planningen geldt ook nu nog dat zij, vanwege de steeds wisselende situatie rond Corona, onder voorbehoud zijn.
Onderstaand vindt u de contactpersoon voor uw geloofsgemeenschap.

Jezus wijst ons een weg door ons leven. ‘Laat alle kinderen bij mij komen,’ zegt Hij, ‘bij mij vind je rust. Volg mij, ik maak je vrij’.
Kinderen die hun eerste communie doen, zetten een nieuw stapje op die weg die Jezus ons wijst. Zij zijn al gedoopt en horen er al bij. Met de eerste heilige communie nemen zij voor de eerste keer deel aan de eucharistie en ontvangen ‘het brood dat Jezus zelf is’.

De laatste keer dat Hij met zijn vrienden samen aan tafel zat, heeft hij hen gevraagd te blijven samenkomen, ook als hij er niet meer zou zijn. Nu 2000 jaar later doen we dat nog steeds als we samen eucharistie vieren.

In alle geloofsgemeenschappen van de Franciscusparochie zijn kinderen vanaf groep 4 (7/8 jaar) jaarlijks van harte welkom om deel te nemen aan de voorbereiding en hun Eerste Communie viering. De voorbereiding kan per geloofsgemeenschap wat verschillend zijn. Op de informatieavonden die in alle geloofsgemeenschappen worden aangeboden hoort u daarover meer.

Doet uw kind de Eerste Communie in Veghel dan vindt u hieronder de aanmeldingsbrief en een formulier dat u direct kunt invullen of kunt downloaden om vervolgens af te drukken en in te vullen. Er is een apart formulier voor de H. Hartkerk en een apart formulier voor de Lambertuskerk.

Aanmeldingsbrief Veghel
Aanmeldformulier H. Hartkerk  – Download als PDF bestand
Aanmeldformulier Lambertuskerk  – Download als PDF bestand

Is uw kind, of bent u al wat ouder? Ook dan zijn er mogelijkheden om voorbereid te worden op de Eerste Communie. Neem in dat geval contact op met het parochiesecretariaat.

Contactpersonen

Boerdonk
Sandra van Kol Janssen

Erp
Marjon Verbruggen

Eerde
Gerda de Mol

Keldonk
Marieke Leenders

Mariaheide
Ilse Dortmans

Veghel H.Hart&H.Johannes
Marielle Mengers

Veghel Lambertus
Jannie Meier-Joosten

Zijtaart
Marjan van Asseldonk