De Eerste Heilige Communie

EERSTE COMMUNIE

Door de Coronacrisis zijn geen van de geplande Eerste Communie vieringen doorgegaan.

Nu er wat verlichting komt in de maatregelen wordt in al onze geloofsgemeenschappen druk overleg gepleegd tussen ouders en werkgroepen of en hoe de Eerste Communievieringen nog dit jaar gehouden kunnen worden.
De uitkomsten kunnen per kerkplek verschillend zijn.

Wilt u meer weten? Onderstaand vindt u de contactpersonen van alle groepen. Of bel met de Franciscusparochie:

Jezus wijst ons een weg door ons leven. ‘Laat alle kinderen bij mij komen,’ zegt Hij, ‘bij mij vind je rust. Volg mij, ik maak je vrij’.
Kinderen die hun eerste communie doen, zetten een nieuw stapje op die weg die Jezus ons wijst. Zij zijn al gedoopt en horen er al bij. Met de eerste heilige communie nemen zij voor de eerste keer deel aan de eucharistie en ontvangen ‘het brood dat Jezus zelf is’.

De laatste keer dat Hij met zijn vrienden samen aan tafel zat, heeft hij hen gevraagd te blijven samenkomen, ook als hij er niet meer zou zijn. Nu 2000 jaar later doen we dat nog steeds als we samen eucharistie vieren.

In alle geloofsgemeenschappen van de Franciscusparochie zijn kinderen vanaf groep 4 (7/8 jaar) jaarlijks van harte welkom om deel te nemen aan de voorbereiding en hun Eerste Communie viering. De voorbereiding kan per geloofsgemeenschap wat verschillend zijn. Op de informatieavonden die in alle geloofsgemeenschappen worden aangeboden hoort u daarover meer.

Is uw kind, of bent u al wat ouder? Ook dan zijn er mogelijkheden om voorbereid te worden op de Eerste Communie. Neem in dat geval contact op met het parochiesecretariaat.

Voor de kinderen die de Eerste Heilige Communie willen doen in 2021 in de Lambertuskerk:

Wij zijn aan het bekijken wat volgens de RIVM richtlijnen en het advies van het bisdom de mogelijkheden zijn hoe we het komend communie-jaar zouden kunnen laten verlopen.

Zodra hier meer over bekend is laten wij dit weten via de scholen en deze website.

Mocht u al een communicant willen aanmelden, dat kan via het mailadres: .

Dan houden wij u ook zo op de hoogte.

Groeten van de Communie-werkgroep Lambertus

Contactpersonen

Boerdonk
Sandra van Kol Janssen

Erp
Marjon Verbruggen

Eerde
Gerda de Mol

Keldonk
Marieke Leenders

Mariaheide
Ilse Dortmans

Veghel H.Hart&H.Johannes
Marielle Mengers

Veghel Lambertus
Jannie Meier-Joosten

Zijtaart
Marja van Genugten