Uitnodiging startviering Wonderzoeken

Wij willen u en uw kinderen graag uitnodigen voor de startviering van Wonderzoeken.

Vanaf november 2021 starten wij in Veghel met het Wonderzoeken familiepastoraat. Met het familiepastoraat willen we gezinnen, ouders en kinderen met elkaar verbinden. We hebben gemerkt dat gezinnen vaak op momenten in de kerk komen. Met Pasen, Kerst, de Doop, de Eerste Communie en het Vormsel. Door het jaar heen zijn er gezinnen zoekende hoe dit verder in te vullen. Met het familiepastoraat willen we deze momenten met elkaar verbinden. Ruimte geven aan het pad dat we (samen) lopen.

Zodat het niet enkel momenten zijn, maar een reis, een avontuur. Samen met gezinnen, ouders en kinderen, het geloof in “er is meer dan we kunnen zien” Wonderzoeken.

Startviering Wonderzoeken

Wij starten op zondag 7 november om 10.00 uur met een startviering in de Lambertuskerk. Tijdens deze viering kunt u ervaren hoe wij als gezinnen samen willen komen om te vieren.

Wat mag u van een Wonderzoeken viering verwachten:

  • Een interactieve viering. Iedereen mag meezingen en mee helpen.
  • Aansluiting bij de belevingswereld van de kinderen en van ouders.
  • Eigentijdse, wat meer swingende, muziek
  • Ruimte voor peuters en kleuters, het hele gezin is welkom
  • De vieringen duren ca. 3 kwartier
  • Koffie, thee of een coole verfrissing na de viering

Peuters en Kleuters

We openen de viering met de allerkleinsten uit het gezin. Tijdens de viering zullen zij apart, maar wel in de kerk, worden opgevangen met een leuk interactief programma. Later in de viering zullen we weer samenkomen om ter communie te gaan en de viering samen af te sluiten.

Informatie en contact

Meer informatie over Wonderzoeken en de planning van vieringen en activiteiten vindt u hier. Na de viering is er de mogelijkheid tot het stellen van vragen en verkrijgen van meer informatie. Heeft u eerder vragen. Stuurt u daarvoor even een email aan het volgende email-adres:

Of bel maandag op werkdagen behalve woensdag tussen 9.00-12.30u met de parochie via 0413-363115.

Onze activiteiten en laatste nieuws zullen ook te volgen zijn op social media. Volg ons op

Facebook: Wonderzoeken

Instagram: Wonderzoeken_familiepastoraat

Hulp

Met Wonderzoeken zijn we een bijzondere en leuke weg ingeslagen. Wij van de werkgroep worden blij van alle mooie dingen die we samen gaan organiseren. Heeft u zin om daarbij aan te sluiten, of kent u iemand, dan vernemen dat dat graag. We kunnen alle hulp heel goed gebruiken!

Met vriendelijke groet, Mw. Hennie van Hattum, pastoraal werker

Wonderzoeken, familiepastoraat

Planning 2021-2022

Datum Tijd  Ontmoeting of viering Thema
7 november 2021 10.00 uur Startviering Wonderzoeken
12 december 2021 11.00 uur Ontmoeting Thuis komen
24 december 2021 19.00 uur Viering Kerstviering
9 januari 2022 11.00 uur Ontmoeting Ken jij mij?
6 februari 2022 10.00 uur Viering Ken jij mij?
6 maart 2022 11.00 uur Ontmoeting Samen leven
3 april 2022 10.00 uur Viering Samen leven
18 april 2022 11.00 uur Ontmoeting Pasen
1 mei 2022 11.00 uur Ontmoeting Samen eten /
voeten op de grond
29 mei 2022 10.00 uur Viering Samen eten
3 juli 2022 10.00 uur Viering (Vormsel) Voeten op de grond

Deze planning is onder voorbehoud. Als je je aanmeld bij het familiepastoraat krijg je tijdig voor elke samenkomst een uitnodiging.