Inzegening van de arcaturen op de zijbeuken van de St. Lambertuskerk te Veghel

Op zondag 4 oktober j.l. kwam de bisschop van Den Bosch, Mgr. Gerard de Korte, naar Veghel om de H. Mis op te dragen en daarna de nieuwe arcaturen in te zegenen.
De arcaturen zijn een geschenk van de familie van Eerd, in het kader van het 100 jarig bestaan van hun familiebedrijf.
De oorspronkelijke, enigszins beschadigde, arcaturen, zijn bij een restauratie van kerk rond 1960, verwijderd.
In het contact tussen de stichting “Steunberen van Lambertus” en de heer Karel van Eerd, is het idee tot herstel van de arcaturen ontstaan.
Aan het eind van de H. Mis werd aan alle bezoekers het boekje “De arcaturen van de St. Lambertuskerk te Veghel“ uitgereikt, met tekst van Wim van Stiphout en
adviezen van Gerard van Asperen.
Mede dankzij de vele foto’s van de opbouw van de arcaturen en de historische beschouwingen, is dit een zeer lezenswaardig boekwerkje geworden.

Guus Versteegh,
Kerngroep Lambertuskerk.

Onderstaande fotoreportage is gemaakt door René Surminski.