Nieuwe benoeming kapelaan pater Issag Jesudass

Beste parochianen,

Onze kapelaan, pater Issag Jesudass heeft een nieuwe benoeming door onze bisschop aanvaard. Per 1 juni a.s. zal hij pastoor zijn van de parochie H. Willibrordus te Gemert.

Met deze benoeming heb ik hem van harte geluk gewenst en ik bid om Gods zegen over zijn nieuwe opdracht.

Ik ben pater Issag heel dankbaar om de vier jaar waarin hij zich hier heeft ingezet voor het welzijn van de parochie en de parochianen. Pater Issag werkte nauwgezet, trouw en heel punctueel. De liturgie bereidde hij altijd met veel zorg voor. In zijn aandacht voor de zieken was hij erg trouw en huisbezoeken aan mensen die dit nodig hadden werden erg gewaardeerd. Velen zullen hem missen, laten we hem in dankbare herinnering houden.

De leiding van ons bisdom is nog bezig de opvolging rond te krijgen en houdt mij als pastoor daarover goed op de hoogte. Bedoeling is dat we Deo volente ook per 1 juni een opvolger mogen verwelkomen.