Mededelingen 12 en 13 december

  • Voor alle HH. Missen geldt dat aanmelden vooraf verplicht is, we moeten hierin strenger worden. Voor eenieder die de mededelingen van de regering volgt moet dit duidelijk zijn. 30 is 30 en niet meer dan dat hoezeer het ons allen spijt, in deze nare tijd. Bedenk bij het volgende dat ik ga zeggen dat het om uw persoonlijke en ons aller gezondheid gaat!
  • U kunt zich niet meer aanmelden voor de kerstvieringen op kerstavond, 1e en 2e Reeds 30 mensen hebben zich aangemeld.  Kerkbezoekers die zich niet hebben aangemeld worden geweigerd. U moet dit begrijpen zoals we ook de richtlijnen in de winkels e.d. aanvaarden moeten.  Als pastoor doe ik een uitdrukkelijk verzoek aan u en uw christelijk geweten. Aangemelde kerkgangers voor de vieringen krijgen voor de kerstvieringen een toegangskaart thuis bezorgd.  Spaar u zelf en ons discussies die een vredevol kerstfeest zouden kunnen beschadigen, al helemaal niet aan het kerkportaal, dat zou geen zegen brengen. Voor de Lambertuskerk in Veghel komt er wellicht een aanpassing, maar daar hoort u volgend weekend over.  Houdt deze website van de parochie in de gaten, a.u.b.
  • De Missen op de Kerstdagen zijn net zoals de weekend-missen te volgen via de livestream op YouTube via Franciscusparochie Meierijstad.
  • Telefonisch aanmelden voor een viering blijft verplicht, ook na de kerstdagen. Voortaan wordt kerkbezoekers zonder aanmelding de toegang geweigerd wanneer het aantal van van 30 bezoekers bereikt is, want als het aantal bereikt is mogen wij niet meer dan dat toestaan. We houden ons aan het toegestane aantal van 30 kerkgangers. Ik doe een klemmend beroep op uw verantwoordelijkheidsgevoel.  U, noch ik zullen eraan bij willen dragen dat wij (parochiebestuur maar ook u persoonlijk) allen strafbaar zijn t.a.v. de overheid. Dit geldt voor alle kerken van onze parochie.
  • In alle kerken zijn weer Eucharistievieringen op de gekende tijden. Opgave blijft belangrijk, we mogen maar 30 mensen ontvangen.
  • Bij bezoek aan de kerk is het dragen van mondkapjes belangrijk, alleen bij de Communie mag en moet het natuurlijk af. Verder volgen we de bekende aanwijzingen van de begeleiders.
  • De vieringen in de Lambertuskerk kunnen allen per livestream en ook daarna via het YouTube kanaal van Franciscusparochie Meierijstad bekeken worden.
  • Bij de uitgangen van de kerk staan de mandjes voor de collecte voor het werk in onze parochie.

Pastoor Ard