Pater Issag Jesudass HGN 10 jaar in Nederland!

Afgelopen woensdag 10 november was het 10 jaar geleden dat onze kapelaan, pater Issag,  als missionaris van de Heralds of Good News naar Nederland kwam vanuit India.  Het charisma van zijn congregatie is: helpen in kerkprovincies die een tekort hebben aan priesterroepingen.  Nederland was, toen hij kwam, in witte sneeuw gehuld en het vroor -15 graden!!! In India was het toen 38 graden… Dat was al een hele overgang! Gelukkig ervoer hij het werken met goede, lieve en aardige mensen als liefdevolle warmte!  Ook de gastvrijheid in Brabant deed hem goed.

Na een half jaar introductie vanuit de pastorie in Mierlo-Hout volgde een benoeming in Aalst-Waalre, waar hij nog steeds dankbaar aan terug denkt en waaraan hij nog goede vrienden en bekenden heeft overgehouden. Daarnaast zet hij zich namens het bisdom in voor de bedevaarten naar Banneux.

In 2017 volgde zijn benoeming in onze parochie H. Franciscus.  Na een prettige kennismaking met pastoor Smulders begon hij hier bij ons op 1 maart 2017.  Pastoor Smulders vertelde toen aan een vriend uit Aalst-Waalre dat onze parochie een nieuwe kapelaan kreeg en dat hij die kende.  Die vriend reageerde: “dan krijgen jullie een goeie, want hij doet het hier heel goed!”

Inmiddels heeft pater Issag ook hier veel goede banden met gelovigen en medewerkers gelegd.  Vooral de goed voorbereide liturgie en het persoonlijk contact met mensen vallen daarbij op en zijn verantwoordelijke zorg voor zieken.

Pater Issag zegt er zelf over:  “met Gods genade, een beetje van mijn inzet samen met veel goede mensen heb ik tot op heden in verschillende parochies Zijn werk gedaan en de jaren in Nederland op een tevreden manier doorgebracht”.  Hij heeft er voldoening van en hoopt nog een hele tijd in Nederland te mogen blijven werken, maar dat hangt af van de instemming van zijn oversten. Welnu, dat hopen wij ook!  Moge hij met Gods hulp zijn goede werk samen met ons nog sterker voortzetten dát is zijn wens voor ons allen, want de huidige tijd vraagt veel van ons allen!

Pater Issag, we wensen u veel zegen voor de komende jaren!  Mogen we samen gezond en sterk  Gods werk voortzetten, op voorspraak van Maria.  We danken u voor wie u bent en betekent voor ons en bidden dat wij allemaal gezond blijven om het werk van God voort te zetten. Ad multos annos!

Pastoor Ard Smulders