In memoriam Hans Beks

Op 5 november 2020 is Hans Beks, permanent diaken van het bisdom van ’s Hertogenbosch, parochiaan en voorganger in onze parochie, thuis in Veghel overleden.
Hans werd na zijn wijding benoemd tot diaken van de parochie Zalige Pater Eustachius van Lieshout. Maar ook in de Franciscusparochie was Hans na zijn wijding actief en bood zijn diensten aan. Als het nodig of gewenst was, ging hij voor in uitvaarten, en zegende de zieken. Als vrijwilliger was hij actief met name in de geloofsgemeenschap van de H.Hart-H.Johannes waar hij een vertrouweling was van pastor Jan Groot Zevert en met regelmaat voorging in de liturgie.

Hans, we hebben je leren kennen als een bevlogen dienstbaar mens, altijd in volle overtuiging opkomend tegen wat in jouw ogen onrechtvaardig is, en meelevend met minderbedeelden in en buiten de parochie.

Hans, dank voor alles wat jouw leven heeft mogen betekenen voor onze parochie. Wij wensen je vrouw Tineke, kinderen en kleinkinderen en alle die je in het leven nabij waren veel sterkte voor de komende periode.

Rust in Vrede. Hans vaarwel.

Bestuur en team Franciscusparochie en geloofsgemeenschap H.Hart-H.Johannes

N.B. Vanwege de Covid-maatregelen zal de uitvaart in besloten kring plaatsvinden.