Tijdelijke sluiting kerken en Allerzielen

De Franciscusparochie heeft besloten om tot eind oktober de weekendvieringen niet door te laten gaan. We mogen vieren met 30 mensen, maar in de meeste van onze geloofsgemeenschappen vraagt het enige tijd om dat te organiseren.
In oktober beraden wij ons, en zoeken naar manieren om – zo mogelijk – in al onze kerken in november weer te kunnen vieren met het maximale aantal van 30 personen. Reservering vooraf zal dan altijd noodzakelijk zijn.

Opnieuw is de agenda op deze website dus een aantal weken leeg. Een pijnlijk besluit voor team en bestuur en voor al onze parochianen die de weekendvieringen moeten missen. De uitzendingen van KRO/RKK, elke zondag om 10.00u kunnen misschien iets van dat gemis goed maken.

Op dit moment wordt in onze geloofsgemeenschappen overlegd of en hoe het mogelijk is om, ondanks de beperking van 30, Allerzielen te vieren. Als Allerzielenvieringen doorgang kunnen vinden in de geloofsgemeenschappen, dan zullen dat – opnieuw spijtig genoeg want iedereen herdenkt graag geliefde overledenen – vieringen zijn voor genodigden.

Zodra er meer nieuws is of er wijzingen zijn, vindt u die op deze website of in plaatselijke nieuwsbladen.