Besluiten over vieringen in de Franciscusparochie

Wij als geloofsgemeenschappen hebben de afgelopen maanden erg ons best gedaan om veilig te vieren, en daarin zijn we ook geslaagd. Kerkelijke bijeenkomsten blijken slechts in 0,3% van alle gevallen een bron van besmetting te zijn.

Ondanks dat, viel afgelopen maandag toch het besluit dat er nog maar 30 mensen kunnen deelnemen aan een viering. En ondanks alle gesprekken die de bisschoppen hebben gehad met minister Grapperhaus, is dat standpunt overeind gebleven.

Bestuur, team en vertegenwoordigers van de grootste geloofsgemeenschappen van onze parochie zijn bij elkaar geweest en hebben geconstateerd dat vieren met 30 mensen voor de meeste geloofsgemeenschappen onmogelijk of erg moeilijk te organiseren is.

In het weekend van 10/11 oktober  kunnen de vieringen in de H.Hartkerk, Eerde, en Keldonk nog doorgang vinden. Men kan het aantal bezoekers terugbrengen tot ongeveer 30 personen.

In de gemeenschappen van Erp, Zijtaart , de Lambertus in Veghel, Mariaheide en Boerdonk zal er dit weekend geen viering zijn.

Na het weekend van 10/11 oktober zullen er, tot er nieuwe ontwikkelingen zijn,  geen weekendvieringen zijn in de kerken van de Franciscusparochie.

Ook na 11 oktober is er weer overleg tussen de bisschoppen en minister Grapperhaus.  Bestuur en team van de Franciscus volgen dat op de voet en blijven in overleg met de verschillende geloofsgemeenschappen. Zodra er meer ruimte komt in de maatregelen, zullen we daar onmiddellijk op inspelen. Zodat we zo snel mogelijk weer kunnen vieren in onze kerken.

Vooralsnog gaan in de Lambertuskerk in Veghel de vieringen door de week door. De Mariavieringen op maandag in de maand oktober en de vieringen op dinsdag, woensdag en donderdag beginnen om 18.45 uur. Bij deze vieringen mogen we maximaal 30 mensen toelaten en daarom moet u zich vanwege de nieuwe Corona-maatregelen voor elke viering telefonisch tijdig opgeven. Dat kan van maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur op nummer . Ook per email kunt u zich opgeven:

Denkt u eraan om vanaf binnenkomst tot en met vertrek een mondkapje te gebruiken en uw handen bij binnenkomst te desinfecteren?

Meer lezen:  Klik hier voor het officiële bericht van het bisdom den Bosch.