Uit de Erpse krant: ‘Zoeken naar steun (10)’, Antoniusfeest

Antoniusfeest in Keldonk
Zoals iedereen wel zal begrijpen, gaat de Antoniusviering dit jaar niet door. Geen plechtige Eucharistieviering en geen processie.

Om de naamdag van de heilige toch niet helemaal ongemerkt voorbij te laten gaan wordt de kerk in Keldonk opengesteld op zaterdag 13 juni tussen 14.00 en 16.00 uur en op zondag 14 juni tussen 11.00 en 12.00 uur.

Zo heeft iedereen toch de gelegenheid om een persoonlijk gebed te bidden of een kaars aan te steken bij het Antoniusbeeld.

Om enigszins de sfeer te benaderen zullen we voor in de kerk het  grote vaandel van Antonius plaatsen, naast het Antoniusbeeld. Buiten bij de kerk zullen, net als in andere jaren, de geelwitte vlaggen opgehangen worden.

Heilige Antonius
Volgens de overlevering wordt de Heilige Antonius geboren in 1195, in Lissabon, Portugal. Al op heel jonge leeftijd sluit hij zich aan bij de orde van de Reguliere Kanunniken, maar wat later wordt hij “minderbroeder”, priester in de orde van de Franciscanen. Geheel volgens zijn wens wordt hij uitgezonden als missionaris naar Marokko, maar vanwege zijn slechte gezondheid moet hij dat werk al snel neerleggen. Op weg naar huis overvalt een storm de boot en drijft het naar Sicilië. Hij trekt dan verder door Italië (en Frankrijk), ontmoet Franciscus van Assisi, studeert theologie in Genua en sterft, 36 jaar jong, in Padua. Hij staat bekend als Antonius van Padua om hem te onderscheiden van Antonius Abt (uit Egypte afkomstig en vaak afgebeeld – zoals in het kapelletje aan het Ham – met een varken).

Patroon van de kerk in Keldonk
Antonius van Padua wordt in het algemeen afgebeeld als jonge priester in Franciscaner habijt, vaak met boek, crucifix of een lelietak. De lelietak verwijst naar de zuiverheid van de heilige, het kruis naar zijn werk als prediker.

Soms ook zien we Antonius afgebeeld met vissen. Dit voert terug op de legende dat  hij na een preek in Rimini, voor een ongeïnteresseerd gehoor, uit teleurstelling naar het strand gaat en zich richt tot de vissen. Die zullen, naar hij hoopt, wel luisteren. Tot de hoge golven verheft hij zijn stem; de vissen komen in groten getale aangezwommen om te luisteren. De mensen, die nieuwsgierig de prediker hadden gevolgd, zijn getuigen van dit schouwspel en diep onder de indruk.

1941
Een citaat uit een boekje over de Heilige Antonius uit 1941 :

“Hoe meer gij mij vraagt, hoe liever ik het heb. En als gij een grote gunst verlangt, vraag gerust, ge weet me te wonen, nietwaar? Maar. iemand die zegt: “Ik heb nu al twee novenen gehouden, nu geef ik het op”, – of iemand die denkt: “Dat kàn H. Antonius niet”, dezulken moeten niet veel verwachten. Zeker, door zijn eigen macht kan St. Antonius niets, nog geen strospiertje op uw weg verleggen, maar hij is machtig door de almacht van God”.

Antonius beste vrind …
Ook in dat boekje uit 1941 :

“H. Antonius, zovelen reeds hebt gij geholpen in het terugvinden van verloren zaken en daardoor bijzonder uw goedheid getoond. Gij weet, goede heilige Antonius, hoe het verlies van een voorwerp ons soms grotelijks kan ontrieven, daarom bid ik u ootmoedig mij te willen helpen en beveel u het verlorene aan, opdat ik het terug moge bekomen”.

Voor zover nog bij ons bekend, de heilige Antonius als heilige voor verloren zaken, bidden wij het allemaal wat korter : “Antonius beste vrind, maak dat ik ….. weer (terug)vindt”.

Dit gebruik zou terug te voeren zijn op een van de volgende verhalen :

– Antonius had een schrift bij zich waarin hij de psalmen eigenhandig had opgeschreven en van aantekeningen had voorzien om te gebruiken bij het lesgeven. Dat boek bleek op een dag verdwenen en Antonius bad vurig om het terug te vinden. Enkele dagen later stond een novice aan de deur van het klooster in Montpellier waar Antonius verbleef: de jongeman had willen uittreden en had het boek meegenomen naar huis. Van beide zaken had hij intussen spijt.

of

– Antonius stond bekend om zijn geestdriftige preken en zijn overtuigingskracht. In een middeleeuwse tekst werd hij geprezen omdat hij mensen de ‘verloren zeden’ bijbrachtDat zou foutief zijn vertaald als ‘verloren zaken’ en zich zo hebben verspreid.

Slot
Nu het er naar uitziet dat de situatie wat meer “normaal” wordt, hopen we weer meer nabij contact te mogen hebben. Daarom zal dit ook de laatste keer zijn dat we op deze manier met u communiceren.

Vieringen op zondag, juni, juli
In de maand juni zijn er nog geen weekendvieringen in onze kerken.

Voor stil gebed of het opsteken van een kaars zijn de kerken open op zondag tussen 11.00 en 12.00 uur.

Weliswaar onder wat aangepaste omstandigheden, maar vanaf zondag 5 juli zijn er wel weer vieringen.

Via een “Nieuwsbrief” van de Franciscusparochie wordt u nader geïnformeerd. Deze brief wordt een van de komende weken opgenomen in de Erpse Krant.

Pastoor Rombauts en de geloofsgemeenschappen Boerdonk, Erp en Keldonk.