Franciscusparochie gaat weer vieren vanaf 4 en 5 juli

Nadat de bisschoppen op 20 mei hun besluiten en protocollen bekend hebben gemaakt hebben bestuur en team zich gebogen over de toepassing ervan in de kerken van onze parochie.

Daarbij is besloten om in onze kerken niet al in juni met 30 mensen te gaan vieren maar in juli weer samen te komen in vieringen met maximaal 100 mensen, of zoveel mensen als er maximaal in de kerk kunnen op een afstand van 1,50m.

De protocollen van de bisschoppen maken dat er nogal wat werk verricht moet worden in onze 8 kerken om het mogelijk te maken er bij elkaar te komen.

Om van een plaats in een viering verzekerd te zijn, zult u zich moeten gaan opgeven.  Daarover hoort u binnenkort meer.

Stap voor stap zullen we, naar we hopen weer kunnen gaan vieren op de manier die u vertrouwd is. Het begin is gemaakt, op zaterdag 4 juli of zondag 5 juli kunnen we – tenzij er voor die tijd opnieuw een uitbraak is – weer samen komen.

 

Team en bestuur Franciscusparochie